2 Bình luận
  • cutataxoa
    Năm 1998 trở về trước, tùy quỹ đất của mỗi đơn vị, cấp úy có thể được cấp nhà, cấp tá thì chắc suất, và còn nhiều đất để cho thuê mặt bằng kho bãi, có nhiều thứ để chia. Còn thời nay, khi quỹ đất hạn hẹp, QĐ không được làm kinh tế, 3 bên bốn phía nó nhòm ngó, không còn gì để chia.
    (Tâm sự của một thanh niên từng thi vào trường QĐ bị trượt)
  • maxo
    Với sau vụ Sơn La, Hoà Bình năm ngoái các cháu 28-29 điểm bị xì lốp hết rồi năm nay điểm thấp là đương nhiên )
Website liên kết