7 Bình luận
 • tuanna0703
  Tôi tin anh em sẽ vào chửi vì : Từ bé đã chấm điểm tín nhiệm xã hội. Đứa nào đi học muộn sẽ lưu vào lịch sử muôn đời => đưa ra cảnh báo cho các công ty là chuyên gia đi muộn và khả năng đi làm muộn rất cao, đ** tuyển
 • haizz
  cái này có vẻ uy tín hơn cái dụ nhắn tin
 • thangnc
  Chắc học phí nó cũng cao ngút trời.
 • Xoxo
  Đâu phải là 4.0 là thành văn minh.
 • BlackParma
  Bọn Khựa lợi dụng công nghệ để biến nước nó thành cái nhà tù khổng lồ. Hài zzz.
Website liên kết