27 Bình luận
  • ducmanno1
    Mấy bạn founder như em này ngây thơ, nghĩ mình có ý tưởng tốt, có nguồn cung, có thị trường là có thể kinh doanh thu lời ngay được. Các cụ dạy rồi, buôn có bạn bán có phường, làm gì cũng phải có hệ thống hỗ trợ đi kèm mới phát triển được. Hiện tại tôi chưa đầu tư, nhưng nếu sau khi tham gia khóa huấn luyện thủ lĩnh ở trong trại ra mà em muốn tiếp tục triển khai ý tưởng này, tôi sẽ đầu tư
Website liên kết