2 Bình luận
  • yaly
    Cũng dễ hiểu, tàu hàng đi thì đơn lẻ từng chiếc, hải quân về cơ bản cũng chỉ có mấy tàu thôi, đám chở hàng thì cứ hàng chất đầy khoang là nhổ neo thôi, chứ nằm tại cảng chỗ đâu mà đậu, hải quân thì kêu ráp lại đi thành băng để dễ hộ tống, chứ cứ rải rác dầu đâu mà chạy, cái nữa khi hộ tống thì tình trạng là trực chiến, toàn bộ binh lính phải hoạt động trong trại thái gồng mách, mỏi cơ lắm, tuy nhiên vấn đề là Iran không phải cướp biển, họ bắt vài cái tàu của vài nước mà có ân oán giang hồ với họ, tâm lý đó các chủ tàu nghĩ chắc nó chừa mình ra, vậy là lên đường thôi.
  • traitrambom
    Khi nào VN mới bắt đc tàu cá của bọn Khựa đây😭😭😭
Website liên kết