112 Bình luận
  • Viva76
    @truongthanh23 mình ko đeo để còn tán gái
  • TanNg
    Mình ko đeo và kết quả là cả ngón tay và nhẫn nằm trong xắc của vợ hàng ngày.
  • Bazoda
    Mình đeo gần 5 năm rồi. Chưa bỏ ra ngày nào Giờ chỗ đeo nhẫn là chỗ trắng nhất trên cơ thể
Website liên kết