36 Bình luận
 • mark_tran
  13 bé lên khi xuống 12 bé.
  - Monitor: Không kiểm tra
  - Lái xe: Không kiểm tra
  - GV Chủ nhiệm: không kiểm tra
  Đ** hiểu???
  Hồi xưa mình đi học trường làng , trốn học đi chơi mà 15p ko thấy trên lớp là GVCN alo ngay và luôn về cho phụ huynh. Trường quốc tế cái củ lol? Tập làm người bình thường đi!!!
Website liên kết