35 Bình luận
  • thinker
    @tuanna0703 bọn đội mạnh nó lại ko mua VN, thôi cứ cố gắng đá tốt, trước sau gì cũng đến ngày đội mạnh hơn phải mua
Website liên kết