2 Bình luận
  • datskyper
    dm, vãi cả bãi rác không có mùi hôi. rác cũng biết điều nhỉ, đoàn ktra tới thì ko bốc mùi hôi, chắc có mùi tiền át mùi hôi của rác chăng. nói như chủ thớt thì cho nó cắm trại 1 tháng xem nó thấy thế nào
Website liên kết