10 Bình luận
  • huakhachuy
    Thủy tinh đòi vợ thôi mà
  • Duy_Truong
    Nhờ ơn... một số bộ phận, người dân đảo giờ không chỉ có nước ngọt miễn phí để ăn uống, tắm rửa mà còn có cả nước để rửa xe, rửa đường nữa. Chúng tôi rất biết ơn.
Website liên kết