26 Bình luận
  • Quanth
    Lên dc cái ghế đấy phải chạy qua bao cửa, cuối cùng thì chết ở cái cửa ... mình
  • traitrambom
    @duongcaca196 phá BT của thành phố này thì tương đương vs phá BT của 1 quận, tuổi tôm mà đòi ra TW?
Website liên kết