3 Bình luận
  • atrith
    Đọc mà không thấy chi tiết như nào nhỉ
  • vnsm
    Sao không thấy thông tin giảm thuế khoán cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vậy ta, toàn thấy năm nào cũng tăng!
  • JuraP
    bị đi ngoài ra nc hay sao mà ngoài ra liên tọi. Đọc mà tức anh ách
Website liên kết