2 Bình luận
  • TKM
    Siêu nhân ))
  • tuannguyenvt
    Đồng chí làm như thế là rất nguy hiểm. Lần sau phải đợi đảng và nhà nước đến cứu cho đúng quy trình. Cúng tôi hết sức quan ngại
Website liên kết