30 Bình luận
  • leicas
    Chưa coi tập nào luôn
  • VTV
    @leicas mình ko xem tập nào theo đúng nghĩa mà toàn xem kiểu thụ động (mà nghe là chủ yếu): Lên ăn phòng đồng nghiệp mở xem, về nhà vợ xem, ra chỗ công cộng cũng có người bật đt xem, có tập “xem” 3 lần luôn
Website liên kết