9 Bình luận
  • StandByMe
    J chứ, cái này tôi nghe hoài . Mà với mức thu nhập của Hong Kong thì mỗi người đi biểu tình được cho bao nhiêu nhỉ
Website liên kết