4 Bình luận
  • tran_tien
    Giờ gọi thợ điện hay thợ nước đây???
  • mrkhoaito
    Cái này gọi là Điện Nước đầy đủ chứ
  • echopno1
    Hợ. Cái này thường là do nc ngấm vào từ đg ống luồn dây điện ở két nước và theo đường ốg luồn dây chảy xuống. Lỗi tại mấy ôg thợ điện làm ẩu k dấu ốg luồn để nc tràn vào.
Website liên kết