17 Bình luận
  • TanNg
    @quaiquy, @kaper có cái việc này bao lần xảy ra rồi mà nhiều ông thành viên mới vẫn chưa ngộ.

    - Nó cũ với ông không có nghĩa là nó không mới với người khác.
    - Ông không thấy hay nhưng người khác thấy hay thì họ vote và họ xem.
    - Muốn có gì thì tự đi kiếm lấy chứ đừng đòi hỏi người khác làm cho mình. Lớn rồi nên phải biết tự lo thân, user khác có phải người bảo trợ mình đâu mà đi làm những điều mình thích.
Website liên kết