2 Bình luận
  • khungthanh
    hi, mình đã like, like lại giúp mình nhé, tks
  • linhvb
    Tính toán trước cả rồi, gom vàng từ 1420 về 1400 và sau đó là "nghe kết quả và tuyên bố".
    Vàng nhảy 1 phát lên tận 1447
Website liên kết