10 Bình luận
  • Lucky_Luke
    Này các cháu, ông hỏi: Đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hoá để ở đâu? - Tại sao các cháu lại sống đồi bại, truỵ lạc như vậy?
    Youtube
Website liên kết