20 Bình luận
  • hoanggiang
    @mr_cuibap Không trả lời cũng nói, trả lời cũng bị nói. Hazzzai. Người giỏi không phải người làm tất cả, quan trọng là cái tâm và cái tầm bao quát, phân công công việc và kết quả cuối cùng là công việc được hoàn thành.
  • somong1
    Còn bộ trưởng giáo dục đang tham dự diễn đàn kinh tế tại Kiên Giang. Dm hài
Website liên kết