2 Bình luận
  • doiepdut
    Malai đã tỉnh rồi, k biết ai đó đã tỉnh chưa?
  • serverless
    Quan luôn sáng suốt, đỉnh cao trí tuệ, có mê muội bao giờ đâu mà tỉnh với thức. TQ đầu tư, quan hốt bạc, dân hốt s***.
Website liên kết