2 Bình luận
  • ghostship
    Tôm hùm càng lại đi so với tôm hùm bông ?
    1. Tôm hùm càng nặng vỏ hơn, con 1kg được ít thịt hơn con hùm bông 1kg.
    2. Thịt cũng không ngon bằng.
    Chẳng hiểu bài này có ý định gì.
Website liên kết