1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Đừng gọi bộ gtvt nửa gọi là bộ quốc gia luôn đi, cả vn này có mổi nhà chúng mày biết tiêu tiền thôi đấy. Mà nói thật, dẹp cụ nó cái dự án này cho dân nhờ.
Website liên kết