2 Bình luận
  • ntvim88
    Thấy vụ này cứ hơi vô lý thế nào ấy?
    Hay mấy ông Go-Viet này thu nhập cao rồi nên giờ hơi hạn chế tý là ùa lên.
    Chứ chính sách thưởng như Grab còn chặt hơn nữa cơ @@
    Các vụ tài xế biểu tình khác thì thông cảm, nhưng vụ này hơi khó hiểu
Website liên kết