3 Bình luận
  • domain
    Khi tính tiền thì có mức giá cho sản xuất, kinh doanh, gia đình,... nhưng khi tính biểu giá thù tính theo tổng bình quân trên cả nước. Có gì đó sai sai 🙄
  • okroi
    Mà còn bù cho những thằng khác nữa. Như gang thép chẳng hạn
Website liên kết