4 Bình luận
 • am_vn
  Số vòng quay/ giây của cánh quạt trùng với số khung hình/ giây của máy quay.
  • soker1290
   @am_vn Không nhất thiết phải trùng mà số vòng quay của cánh quạt là ước số hoặc bội số của số khung hình/giây đều tạo ra hiện tượng này.
   Thường gặp ở các video clip vòng quay bánh xe, cánh quạt, chong chóng
 • huakhachuy
  Đơn giần
 • Duy_Truong
  Không phải trùng mà là bội số của tần số.
Website liên kết