2 Bình luận
  • chemgio
    Hôm trước tôi cũng nói rồi, bảng này khó nhằn đấy chứ chả chơi. Không có đội lót đường nên về nhì dễ toạch lắm.
  • Nhanai
    AFF Cup nâng cao thôi mà
Website liên kết