1 Bình luận
  • ntvim88
    Dân Nam Sơn lại tiếp tục phản đối bãi rác vì mùi. Và cứ phản đối là bị nhét mấy trăm cây hoa sữa vào mồm.
    Sau đó, không có sau đó nữa.
Website liên kết