4 Bình luận
  • xicameo
    Trước em có nói chuyện vs mấy giáo sư nước ngoài, các ông toàn hỏi mày có biết thầy Tụy không, có được học thầy không? Mấy ổng bảo thầy Tụy là "most outstanding professor" mà các ông ấy được làm việc cùng.
  • linpack08
    GS Hoàng Tụy thì nổi tiếng chắc bậc nhất trong ngành toán rồi, nhưng vào google scholar search thử thấy 2-3 năm trước cụ vẫn còn 1 mớ bài đăng quốc tế, mới thấy sức làm việc của cụ khủng thật.
  • StandByMe
    Năm nay nhiều cụ tinh hoa dân tộc về cõi vĩnh hằng quá . Em lại chỉ đọc cụ Hoàng Tụy về những phát biểu chính trị, xã hội thôi.
Website liên kết