1 Bình luận
  • PU69
    Rõ là độ thầy mà ko độ nàng rồi. Thầy vẫn làm trụ trì nhé
Website liên kết