2 Bình luận
  • huakhachuy
    Nghèo không có tiếng nói
  • NChinh
    Nhìn vào bản chất vấn đề, đồng libra của FB chỉ là một công cụ công nghệ cho tài chính hơn là 1 đồng tiền tệ. Nó còn xa mới đạt nghĩa về tiền ảo như Bitcoin.
Website liên kết