2 Bình luận
  • phonglee2404
    Nên mua lại 1 mạng xã hội nào đó thì hay hơn. Mua linkhay chẳng hạn : ))
  • VTV
    Dù thất bại nhưng Google vẫn có những lợi thế không ai có được, vd như Chrome chẳng hạn
Website liên kết