1 Bình luận
  • phuocvnh
    cái này mà nhầm gì.
    dùng thủ đoạn để hướng người mua hàng chuyển tiền đến tk của mình.
    công ty của mình đang làm cũng bị vài lần rồi. bây giờ mỗi lần chuyển tiền vào tk là phải gọi đt xác minh từng số.
Website liên kết