1 Bình luận
  • lenamduytuan
    Thế ra ae ta nhìn thấy đều là AI nó bịa ra à? Cấm, cấm ngay, cấm triệt để. Phải bảo tồn tự nhiên.
Website liên kết