1 Bình luận
  • kunboi256
    Tít TN cũng chưa chuẩn lắm đâu
    PC67 đã chỉ đạo chỉ huy các đội nghiêm cấm việc CSGT bất ngờ lao ra giữa đường dùng gậy ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện vi phạm vì hành vi này rất dễ gây nguy hiểm cho người vi phạm, người đi đường khác và cả cho bản thân CSGT.

    Khác biệt giữa tít báo và trả lời của đại diện CSGT là "bất ngờ", trong vụ HP thì các anh đứng chốt ngay góc cua rất khuất, theo quy trình thì sai cmnr (http://tinyurl.com/y4o3g77s).
Website liên kết