32 Bình luận
  • chuberong102
    Lính tráng giỏi và đưa ra ý tưởng tốt cũng là một năng lực của lãnh đạo đấy. Và không giỏi thì lấy eo đâu ra mà có cả cục tiền. Nhân tiện cái cục tiền bác ấy vứt ra thực tế là tiền của các bạn đấy
Website liên kết