1 Bình luận
  • SuperSliver
    Vấn đề là 350 mà chỉ chở khách thì lại là lãng phí, chức năng rất lớn của đường sắt là vận chuyển hàng hóa. Hiện tại đường bộ đang thống trị nhưng chi phí quá cao, đường thủy thì quá chậm, đối trọng với đường bộ là đường sắt, mà đường sắt giờ thì èo uột.
Website liên kết