1 Bình luận
  • hungskate
    Khôn lắm anh. Đào tạo nhân sự. Phi công. Để sau này dùng luôn. Cbi kỹ càng chu đáo. Để k như VJ và các hãng khác phải đi thuê đi mượn nhân sự.
Website liên kết