2 Bình luận
  • ntvim88
    Hôm qua vừa nghe lại 1 loạt OST của Tân dòng sông ly biệt
    Có thánh nào nhớ có bài nào mà có tiếng gõ bàn phím máy chữ ở đầu không?
  • downfall
    Ông thớt tham thế. Người ta hát hay thì phải để người ta vào sâu bít, phải ra album chứ hát cho mình ông nghe đâu.
Website liên kết