35 Bình luận
  • Duy_Truong
    Từ nay đi đâu mang theo 2 cục phát wifi thay cho condom. Tiết kiệm hẳn!
Website liên kết