3 Bình luận
  • dominhquan
    Mình chẳng bao giờ dùng sp của "ruồi" và của MS. Sp có khi thua cả sx thủ công nhưng truyền thông là giỏi.
  • dangquang1020
    Ở đâu ko biết, chứ khu em và vung lân cận khu vực Tây Nguyên thì mấy sp này vẫn tiêu thụ kinh lắm, ra quán cafe vẫn thấy mấy ông nhậu nhẹt nhiều hoặc người mệt là gọi Dr.thanh, cứ như thần dược vậy
Website liên kết