5 Bình luận
  • duy_nam
    Thương thay cho dân Việt ta khi có những kẻ đang cố tình phá bỏ di tích cha ông để lại, nó là một phần lịch sử quan trọng của dân tộc ta, sao lại đối xử tàn bạo như vậy.
  • TuanNg
    Nhớ hồi năm 2015 mới cưới vợ, đến đây thăm, thích cái không khí và cổ kính đây lắm, 2 vợ chồng ước 1 lần ngủ ở đó
  • totaltantinh
    Thay vì xây biệt thự mới hãy tôn tạo các khu biệt thự cũ có ý nghĩa lịch sử.
Website liên kết