5 Bình luận
  • minister
    Valentine : When you get a virus, you get a fever. That's the human body raising its core temperature to kill the virus. Planet Earth works the same way: Global warming is the fever, mankind is the virus. We're making our planet sick. A cull is our only hope. If we don't reduce our population ourselves, there's only one of two ways this can go: The host kills the virus, or the virus kills the host. Either way...

    Arthur : The result is the same: The virus dies.
  • phonglee2404
    Nghiên cứu phát hiện thấy, Trung Quốc đang chiếm tới 41% tổng lượng khí thải CO2. Trong khi đó Mỹ và Châu âu chỉ chiếm lần lượt 9% và 7%. Một điều khá lạ là Mỹ và các nước phương Tây có lịch sử phát thải khí nhà kính lâu hơn nhiều so với Trung Quốc.
    🥶 Tưởng TQ đang chuyển qua năng lượng xanh chứ.
Website liên kết