19 Bình luận
  • kobayashiyatumi
    Thích vị bộ trưởng này. Mà mình đọc sau này,vì tránh mất lòng ông bạn lớn ở hiệp đinh bình thường quan hê quan hệ..
  • LionCatfish
    Trong các vị lãnh đạo hiện nay có 2 người mà mình rất ấn tượng. 1 là BTNG Phạm Bình Minh có khuôn mặt và ánh mắt cương nghị. 2 là PTT Vương Đình Huệ, ẩn tướng, bề ngoài thì có vẻ hòa khí nhưng bên trong rất cương quyết và có trình độ về kinh tế vĩ mô.
  • gaidepthitcho
    Nhưng trong số các f2 của các cụ đi kháng chiến thấy ít giống F1 có BT PBM giống cụ Cơ Thạch ????
Website liên kết