5 Bình luận
 • SamSam
  Lừa đảo, còn cái kiểu dang rộng đôi bàn chân đâu???
 • huakhachuy
  Bạn có tin không
 • MadeInUSA
  Chuẩn dáng C rồi! Xưa Khổng Minh gia cát thần lượng đã phán về Tiền đồ rồi mà.......
  Dạng Háng thì Sáng Lạng
 • better_man
  Vk e ngồi đúng dáng E luôn người xưa bảo nhìn dáng ngồi đoán được tính cách phụ nữ, nhìn đôi giày biết tính cách người đàn ông
Website liên kết