5 Bình luận
  • TungLamSG
    "Thâm hụt thương mại" chỉ là cái cớ. Cũng như EVN tăng giá điện vì lợi ích người dân
Website liên kết