13 Bình luận
 • taicv
  Thứ nhất: Đạt Lai Lạt Ma là lãnh đạo tinh thần, hông phải Phật (người hoàn toàn giải thoát) nên người kế tục của Đạt Lai Lạt Ma cũng là người thoi hem phải Phật (Bụt)
  Thứ hai: có những sự thật rất khó chấp nhận, nhất là lúc phong trào nữ quyền đang lên. Ngày xưa Phật cũng không chịu cho nữ giới xuất gia làm sư nữ (ni) mãi sau năn nỉ ghê quá mới chịu, với hậu quả (được biết trước) là thời gian thịnh vượng của tăng đoàn giảm còn tầm một nửa.
  Đạo Phật nói chung và Đức Phật Thích Ca nói riêng luôn đề cao sự bình đẳng của chúng sinh, của người nam người nữ trên con đường giải thoát nhưng trong đời sống và trong tăng đoàn ngài vẫn nhìn nhận những điểm yếu hay những trở ngại về mặt giới tính một cách khách quan. Nên ngài có đặt ra thêm giới luật (quy định) cho các sư nữ (tăng ni) để có môi trường phù hợp cho việc tu tập.
  Nghĩ vui, Đức Phật Thích Ca mà sống ở thời này cũng dễ bị gán vô bốn chữ "phân biệt giới tính" lắm


  Chưa đọc hết bài gốc nên tạm chém thế thôi ạ, chắc ngài Đạt Lai Lạt Ma có ý gì đó nhưng mà bị cố tình hiểu sai? Với lại ngài già rồi mà nhỉ
 • tuanna0703
  Giờ cái gỉ cũng cần ngoại hình. A di đà phật. Em ủng hộ
 • gcdgcd
  Rồi sao dẫn vô tu viện ta. Ở đó cấm nữ giới tu mà.
 • nhatlea
  Đẹp là có quyền, lời phật dạy
 • taicv
  Thứ nhất: Đạt Lai Lạt Ma là lãnh đạo tinh thần, hông phải Phật (người hoàn toàn giải thoát) nên người kế tục của Đạt Lai Lạt Ma cũng là người thoi hem phải Phật (Bụt)
  Thứ hai: có những sự thật rất khó chấp nhận, nhất là lúc phong trào nữ quyền đang lên. Ngày xưa Phật cũng không chịu cho nữ giới xuất gia làm sư nữ (ni) mãi sau năn nỉ ghê quá mới chịu, với hậu quả (được biết trước) là thời gian thịnh vượng của tăng đoàn giảm còn tầm một nửa.
  Đạo Phật nói chung và Đức Phật Thích Ca nói riêng luôn đề cao sự bình đẳng của chúng sinh, của người nam người nữ trên con đường giải thoát nhưng trong đời sống và trong tăng đoàn ngài vẫn nhìn nhận những điểm yếu hay những trở ngại về mặt giới tính một cách khách quan. Nên ngài có đặt ra thêm giới luật (quy định) cho các sư nữ (tăng ni) để có môi trường phù hợp cho việc tu tập.
  Nghĩ vui, Đức Phật Thích Ca mà sống ở thời này cũng dễ bị gán vô bốn chữ "phân biệt giới tính" lắm


  Chưa đọc hết bài gốc nên tạm chém thế thôi ạ, chắc ngài Đạt Lai Lạt Ma có ý gì đó nhưng mà bị cố tình hiểu sai? Với lại ngài già rồi mà nhỉ
  • setzer
   @taicv em tưởng Lạt Ma khác với sư bên đạo Phật? đọc truyện Kim Dung toàn thấy Lạt Ma đi đánh nhau với sư các chùa
 • MadeInUSA
  Ông nói chuẩn mà.....
  Xem tôn ngộ không thấy bồ tát đẹp mê hồn.....
 • Ahem
  Phim tài liệu về Dalai latma hay.
 • solestyles
  Ai có nhiều thì phải cho đi nhiều, đèn đã thắp thì phải để trên cao để chiếu cho rộng chứ không ai thắp dưới gầm bàn cả.
  Thế nên sắc đẹp có, lòng mộ đạo có, tài giảng thuyết có thì đúng lời ngài Lạt ma nói rồi còn gì.
  Tweeter nên xem lại cách hành xử của mình đi nhé.
Website liên kết