2 Bình luận
  • TKM

    Việc giám sát được thực hiện qua thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với công an nhân dân...

    Tức là không được quay phim chụp ảnh cảnh sát từ bên ngoài nữa? Vd trường hợp thấy cảnh sát sai phạm với người khác?
Website liên kết