13 Bình luận
  • Cil_Dao
    Thật, nhiều khi e tự suy nghĩ, linkhay thì số tuổi trung bình cũng tầm xoay quanh 3x. có phải là thiếu niên 15,16 đâu mà thấy cái gì có hình dạng giống cái lon cũng sồn sồn nhặng xị cả lên.
Website liên kết