19 Bình luận
  • hao29
    Mẽo là thằng lợi dụng tồi tệ nhất trong lịch sử, đã góp phần làm lên vị trí siêu cường như hôm nay, và vẫn đang tiếp tục lợi dụng.
  • Tyfoon
    Thế giới này chẳng có mối quan hệ nào là ko lợi dụng nhau cả. Đại ý VN là thằng khó thương thuyết nhất, khó đưa củ cà rốt cho nó gặm hơn thằng khác, vậy thôi
Website liên kết