6 Bình luận
  • Duy_Truong
    Để thích nghi, tránh bị đè thì nhiều người đã chọn giải pháp sống không cần não.
  • Chungvnid
    Chưa đọc đã biết bài này hay.
  • xiu9574
    Cũng k hẳn. Nhưng mà thấy mỗi lần vào những trang mua sắm, AI nó kích thích túi tiền của mình hẳn
Website liên kết